spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

Uyuşmazlıklarda Süreç Yönetimi

Çeşitli sebeplerle inceleme geçiren firmaların inceleme sırasında bu incele prosedürünün koordine edilmesi, müşavirliklerinin yürütülmesi, inceleme sonucunda inceleme tutanağının usulüne ve incelemedeki husuların aynen tutanağa geçirildiğinin kontrolü, tarhiyat öncesi uzlaşma ve/veya tarhiyat sonrası uzlaşma görüşmelerine katılarak ihtilafın çözülmesine katkı sağlamak veya itiraz safhalarında itiraz dilekçelerinin hazırlanarak gerekli cevap ve savunmaların hazırlanması yönünde hizmetler verilmektedir.

Ayrıca uzlaşma olamaması halinde dava aşamasında hizmetler verilmektedir. Bu kapsamda dava dilekçelerine esas çalışmaların hazırlanması; vergi makalelerinin , emsal kararların, danıştay kararlarının taranması , duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunmak. Ayrıca şirketi temyiz aşamasında dilekçesinin hazırlanmasıdır.