spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

Tasdik Hizmetleri

 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname tasdiki (Tam Tasdik Hizmetleri)
 • KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 • Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
  İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi
 • Servet ve varlık incelemeleri
 • Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Özel beyannameler
 • Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
 • Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler
 • Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri
 • Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin Yıllık Tam tasdik raporunun yazılması.
 • Katma Değer vergisi İade İşlemlerine ait yazılan KDV iade Tasdik raporu işlemleri.
 • Turizm Bakanlığına yazılan özel amaçlı rapor tasdik işlemleri.
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarına ait yazılan RTÜK Raporu işlemleri.
 • Bankalara yazılan özel amaçlı Rapor tasdik işlemleri.
 • Yatırım kapama özel amaçlı rapor tasdik işlemleri.
 • Şirketin isteği doğrultusunda yapılan özel amaçlı denetim raporları tasdik işlemleri.
 • 6183 sayılı kanuna göre tecil ve erteleme ile ilgili özel amaçlı rapor tasdik işlemleri.
 • Yatırım indirimi Rapor tasdik işlemleri.
 • Yeniden Değerleme raporu.
 • Dernek tesis ve vakıflara muafiyet tanınması ile ilgili rapor tasdik işlemleri.
 • Diğer Teşvik, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri.