spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmeti

Tam tasdik hizmeti, muhasebe kayıtlarının ve vergi hesaplamalarının vergi mevzuatına uygunluğunu teyit etmek amacıyla yapılmakta olup, Mali İdare tarafından yapılacak vergi incelemelerinde ortaya çıkabilecek vergisel riskleri asgari seviyeye indirmektedir. Tam tasdik hizmeti ayrıca şirketler tarafından vergi kanunlarının yanlış ve eksik yorumlanması sonucu ortaya çıkan hatalı uygulamaların tespit edilip düzeltilmesi ve varsa vergisel avantajlardan yararlanması sağlanmaktadır. Böylelikle şirketler önemli derecede vergi planlaması fırsatı yaratmaktadır.

Tam tasdik hizmet denetimi, vergi otoritesi tarafından yayınlanmış tam tasdik standartları esas alınarak, kaynak ekonomik olaylardan ve kanıtlayıcı belgelerden hareketle, en detaylı şekilde ve sürekli olarak yapılır. Bu çalışmamızın sonucunda, şirketlerin vergi beyannamelerinin ve buna ekli mali tabloların ilgili vergi düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilerek hazırlanan tasdik raporu mükellefin vergi dairesine sunulur