spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim, organizasyonun çalışmalarına katma değer sağlamak ve geliştirmek için tasarlanan bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim organizasyona, risklerinin yönetilmesinde, kontrolünde ve kurumsal yönetim etkinliğinin arttırılmasında sistemli ve disiplinli bir yaklaşım sağlayarak hedeflerin elde edilmesine yardımcı olur.

İç Denetim Organizasyonların İç Kontrol Sisteminin etkinliği ve verimliliği ile uygulama kalitesini inceleyen bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur. İç Denetim, bilginin bütünlüğü ve güvenilirliği, politika ve yönetmeliklere uygunluk, varlıkların korunması, kaynakların ekonomik ve etkin kullanımını gözden geçirerek yönetime organizasyonun başarısının geliştirilmesi konusunda destek sağlar.

Gürel YMM, organizasyonlarda riskleri tanımlama ve yönetmeye yardımcı, ihtiyaç duyulan kritik bilgileri sağlayan ve iş dünyasının koşullarındaki hızlı değişime uyum gösteren yapıda bir iç denetim fonksiyonu kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, işletmeler tarafından talep edilen özel inceleme ve soruşturmalar, farklı sektörlerde uygulama tecrübesine sahip uzmanlarımız tarafından gizlilik ve sırdaşlık prensibi içerisinde yerine getirilmektedir.