spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

Hizmet Anlayışımız

Yasalar ve mesleki standartlar çerçevesinde, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sağlamak çalışma tarzımız ve birincil amacımızdır. Bu amacımızı, şirketimizin tüm mesleki olanak ve yeteneklerini müşterilerimize zamanında ve sürekli değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde sunarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Her bir müşterimize kusursuz mesleki hizmet sunabilmek için küçük veya büyük üstlendiğimiz her işi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz.

  • Olayları ve onları doğuran şartları, firmanın mali yapısını ve gelişimini doğru değerlendirebilmek için müşteri ve faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin noksansız bilgiye sahip olmak.
  • Etkin tavsiyelerde bulunmak ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için müşterinin muhasebe ve iç kontrol sisteminin, firma içi her türlü iletişim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini doğru tesbit etmek.
  • Müşterinin faaliyetlerine ve içinde bulunduğu şartlara olumlu etkide bulunabilecek durumları ve alınacak muhtemel önlemleri belirlemek ve kendisine bildirmek.
  • Şahıs firmalarında, müşterinin hizmetlerimizden maksimum faydayı sağlayabilmesi için doğrudan şahsı ilgilendiren hususlara da dikkat etmek.