spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

Diğer Hizmetler

  • Şirket Kuruluş Hizmetleri
  • Şirket ana sözleşme, adres, şekil değişiklikleri, hisse devirleri
  • Muhasebe sistemlerinin kurulması
  • İç kontrol sistemlerinin kurulması ve değerlendirilmesi
  • Uzlaşma ve uyuşmazlık
  • Yatırım danışmanlığı
  • Şirket prosedürlerinin yazılması