spotlar 1spotlar 2spotlar 3spotlar 4

Denetim Hizmetleri

 1. Vergi Denetimi
 2. Bağımsız Denetim
  • US GAAP
  • IAS
  • SPK
  • EPDK
 3. İç Denetim
 4. Mali Bildirim Denetimleri
 5. Due Diligence
 6. Karlılık ve Verimlilik Denetimi
 7. Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi
 8. Şirket Devir, Satın Alma ve Değerleme Denetimi
 9. Özel Amaçlı Diğer Denetimler